Resurrexit sicut dixit

Știri și comentarii din lumea catolică

“Narativul” biblic sau cronologia evenimentelor relatate în Sfânta Scriptură

Image

Canonul biblic include 73 de cărți (Vechiul Testament – 46, Noul Testament – 27).

Dar componentele Bibliei – scrise într-o varietate de stiluri literare – nu sunt aranjate în ordine strict cronologică, ceea ce face dificilă identificarea “narativului” sau “scenariului”a succesiunii cronologice sau “firului roșu” al evenimentelor din istoria omenirii, așa cum sunt ele relatate în Sfânta Scriptură.

Foarte probabil, dacă ne apucăm să citim Biblia “din doască în doască”, bazându-ne doar pe “forță brută”, ne vom trezi după scurtă vreme copleșiți de o abundență de detalii – genealogii interminabile, zeci și zeci de nume de persoane și de locuri – și astfel vom fi tentați să abandonăm efortul și să punem “cartea cărților” înapoi în raft.

Doi teologi catolici, Jeff Cavins și Dr. Timothy Gray, autorii cărții “Walking with God”, ne vin în ajutor cu o listă de doar 19 cărți biblice “narative”, care citite în succesiune ne vor da posibilitatea să urmărim “firul roșu” al planului lui Dumnezeu pas de pas, de la un capăt la altul. Odată ajunși la o viziune de ansamblu, ne va fi mult mai ușor să plasăm restul celor 54 de cărți “suplimentare” în contextul lor istoric și astfel să ducem lectura Bibliei până la capăt.

Iată în continuare clasificarea (ușor adaptată) a istoriei biblice în 12 perioade principale și 77 de evenimente cheie, propusă de Cavins și Gray:

I. Lumea timpurie (Creație-2000 î.Hr.)

1. Creația (Gen. 1:1-24)
2. Păcatul originar – căderea lui Adam și a Evei (Gen. 3:1-24)
3. Alungarea din Rai – blestem și promisiune (Gen. 3:8-24)
4. Potopul (Gen. 6:1-9:17)
5. Turnul Babel – dispersarea oamenilor (Gen. 11:1-9)

II. Epoca Patriarhilor (2000-1700 î.Hr.)

6. Dumnezeu îl cheamă pe Abram din Ur (Gen. 12:1)

7. Melchizedek îl binecuvîntează pe Abraham (Avram) (Gen. 14:18-20)

8. Sodoma și Gomora (Gen. 18:16-19:38)

9. Legarea lui Isaac (Gen. 22)

10. Legământul cu Abraham – tripla promisiune (Gen. 12:1-9)

  • primul legământ (pământ) (Gen. 15:1-21)
  • al doilea legământ (dinastie regală) (Gen. 17:1-11)
  • al treilea legământ (binecuvântați între toate neamurile) (Gen. 22:1-19)

11. Iacob fură binecuvântarea (Gen. 27:1-46)
12. Iacob se luptă cu Dumnezeu, care îi schimbă numele în Israel (Gen. 32:22-31)

13. Iosif vândut în sclavie (Gen. 37:12-36)
14. Familia lui Iacob se mută în Egipt (Gen. 46)

III. Egipt și Exodul (1700-1280 î.Hr.)

15. 400 de ani de sclavie (Exod 1:1-22)
16. Rugul aprins (Exod 3:1-6:30)
17. Cele 10 plăgi (Exod 7:1-11:30)
18. Exodul/primele Paști (1280 î.Hr.) (Exod 12:1-14:31)
19. Marea Roșie (Exod 13:17-15:2)
20. Manna (Exod 16)
21. Legământul cu Moise (Muntele Sinai) (Exod 19:1-31:18)
22. Vițelul de aur (Exod 32:1-35)
23. Preoția levitică (Exod 32:27-29, Numerele 3)
24. Tabernaculul (Cortul Adunării) (Exod 25-27, 36-38)

IV. Drumul prin deșert (1280-1240 î.Hr.)

25. Trimiterea celor 12 iscoade (Numere 13:1-33)
26. Bastonul lui Aaron (Numere 17)
27. Moise lovește piatra (Numere 20:1-13)
28. Șarpele de bronz (Numere 21:4-9)
29. Legământul din Moab (Deuteronomul 29:1-29)

V. Cucerirea Țării Făgăduinței și Epoca Judecătorilor (1240-1050 î.Hr.)

30. Poporul lui Israel trece Iordanul (Ios. 1-4)
31. Căderea Ierihonului (Ios. 5:13-6:27)
32. Reînnoirea legământului (Ios. 8:30-35)
33. Campania din Sud (Ios. 9-10)
34. Campania din Nord (Ios. 11)
35. Împărțirea între triburi (Ios. 13-21)
36. Poporul lui Israel cere un rege (1 Sam. 8:1-22)

VI. Regatul Israelului (1050-930 î.Hr.)

37. David îl omoară pe Goliat (1 Sam. 17:1-31)
38. Legământul cu David (2 Sam. 7:1-29)
39. Chivotul Legii mutat la Ierusalim (2 Sam. 6)
40. Construirea primului Templu (961 î.Hr.) (1 Regi 5:1-8:66)

VII. Regatul divizat (930-722 î.Hr.)

41. Divizarea regatului (1 Regi 12:16-20)
42. Iezebel se luptă cu Israel (1 Regi 18-21, 2 Regi 9)
43. Hosea se însoară cu o prostituată (Hos. 1-3)

VIII. Exilul (722-540 î.Hr.)

44. Asiria cucerește Israelul (722 î.Hr.) (2 Regi 17:1-41)
45. Cucerirea Samariei de către străini (2 Regi 17)
46. Imaginea celor cinci regate (Dan. 2)
47. Babylon cucerește Iudeea (587 î.Hr.) (2 Regi 25:1-30)
48. Distrugerea primului Templu (587 î.Hr.) (2 Regi 25:8-17)

IX. Întoarcerea din exil (538-167 î.Hr.)

49. Zerubabbel reconstruiește Templul (Ezra 3:1-6:22)
50. Ezra se întoarce din exil și îi invață pe oameni (458 î.Hr.) (Ezra 7:1-8:36)

51. Estera își salvează poporul (Estera 1:1-10:3)

52. Neemia se întoarce și reconstruiește zidurile cetății Ierusalimului (444 î.Hr.) (Nee. 3:1-4:23)

X. Revolta Macabeilor (167 î.Hr.)

53. Antiochus desacrează Templul (167 î.Hr.) (1 Macabei 4:43)
54. Purificarea Templului (Hanukkah – 164 î.Hr.) (1 Macabei 4:36-61)

XI. Împlinirea profețiilor despre Mesia (0-33 d.Hr.)

55. Buna Vestire (Luca 1:26-38)
56. Botezul lui Isus (29 d.Hr.) (Luca 3:21-22)
57. Predica de pe munte (Luca 6:20-29)
58. Nunta din Cana Galileii (Ioan 2:1-12)
59. Petru primește cheile (Matei 16:13-20)
60. Cina cea de taină (Luca 24:1-12)
61. Patimile lui Isus (Luca 22-23)
62. Isus o dăruiește Bisericii pe Fecioara Maria (Ioan 19:25-27)
63. Învierea (33 d.Hr.) (Luca 24)
64. Înălțarea la Cer (Luca 24:44-53)

XII. Era Bisericii (33 d.Hr. – )

65. Mărturisire în Ierusalim (33-35 d.Hr.) (Fapte 1:1-8:4)
66. Pogorârea Spiritului (Duhului) Sfânt (Pentecost/Rusalii, 33 d.Hr.) (Fapte 2:1-13)

67. Instituirea Diaconiei: alegerea celor Șapte (Fapte 6:1-7)

68. Martiriul Sf. Stefan (Fapte 6:8-7:60)

69. Mărturisire în Iudeea și Samaria (35-45 d.Hr.) (Fapte 8:5-13:1)

70. Saul se convertește, devenind astfel Paul (Fapte 9)

71. Viziunea Sf. Petru (Fapte 10)

72. Arestarea și eliberarea miraculoasă a Sf. Petru (Fapte 12)

73. Mărturisire în toate colțurile pământului (45-62 d.Hr.) (Fapte 13:1-28:31)

74. Călătoriile misionare ale Sf. Paul (45-58 d.Hr.)

  • Prima călătorie misionară (Fapte 13:1-14:28)
  • A doua călătorie misionară (Fapte 15:36-18:22)
  • A treia călătorie misionară (Fapte 18:23-21:16)

75. Conciliul de la Ierusalim (Fapte 15)

76. Apocalipsa lui Ioan (68 d.Hr.) (Apocalipsa)

77. Distrugerea Templului din Ierusalim (70 d.Hr.)

One response to ““Narativul” biblic sau cronologia evenimentelor relatate în Sfânta Scriptură

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers

%d bloggers like this: